Японский артист Гакт открыл новый благотворительный фонд "Show Your Heart". Пожертвования собранный через фонд будет направлены в японский Красный Крест, пострадавшие префектуры и социальные организации.

Многие японские знаменитости и музыканты также стараются материально помочь:

* Kazuhiko Gomi
* DJ Sinji
* Hisanori Takahashi
* h.NAOTO
* Kenji Tamura
* Shinya (Luna Sea)
* Norika Fujiwara
* Shigeru Izumiya
* Hitomi (Moran)
* Sizna (Moran)
* Soan (Moran)
* Ni~ya (Nightmare)
* DAIGO (BREAKERZ)
* Tomonori Jinnai
* Ayako Ishikawa
* Hiroki Yoshimoto (doa)
* Go Ueki (PaniCrew)
* Ai Haruna
* Shuse
* Hidehiko Yoshida
* Yujiro Kondo
* lovelife Black & FanFan
* Kentarō Sekimoto
* Makoto
* Hiromu Takahara (Roen)
* Mayo Kawasaki
* Midori Matsuo (Fuji TV)
* Rie Hasegawa
* Kōsei Inoue & Aki Higashihara
* Ichiro Miyajima (Seiloo)
* Michiko Hada
* Eiko Koike
* Tatsuya Kataoka
* Yohey (PaniCrew)
* Hilomu (RSP)
* Kenichi Kaneda
* Yukie Nishimura
* Yasuko Mitsuura
* Juichi Wakisaka
* Hiroko Mima
* Yumi Miura
* Nami Otake
* Atsuhiro Miura
* Kayo Satō
* Kazuki Nakajima
* Wise
* Minami Ozaki
* Yui Okada & Yuka Okada
* Nami Tamaki
* MC USK
* Maki Ohguro
* Mizuho Hata
* Takuto Iguchi
* Daisuke Miyazaki

@темы: ЯПОНИЯ, актёры, статья